BTW incl. BTW excl.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. De koper aanvaardt onze algemene verkoopsvoorwaarden door het feit ons een bestelling te hebben toevertrouwd. Deze voorwaarden zijn verplichtend en vervangen deze van de koper.

 2. De bestellingen worden slechts opgenomen in de mate dat de goederen beschikbaar zijn en voor zover de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Onze offertes zijn verzonden zonder verbintenis voor het behoud der vastgestelde prijzen gedurende meer dan vijf dagen.

 3. Onze levertijden zijn vrijblijvend. Een laattijdige levering geeft geen recht op schadevergoeding of weigering der goederen.

 4. Buiten spéciale overeenkomst, worden onze prijzen "af fabriek" vermeld. De goederen reizen steeds op risico van de koper.

 5. Aile klachten dienen schriftelijk te geschieden binnen de vijf dagen na ontvangst van de goederen.

 6. Aile bestellingen en leveringen kunnen volledig of gedeeltelijk uitgesteld, verminderd of zelfs geannuleerd worden in geval onze firma door onvoorziene omstandigheden, gehinderd zou zijn de leveringen normaal uit te voeren.

 7. Elke terugname van goederen is onderhavig aan een voorafgaande toelating van onze firma.

 8. Buiten spéciale overeenkomst, zijn al de fakturen kontant betaalbaar, netto en zonder diskonto. De fakturen, waarvan de betaling zonder geldige redenen geweigerd werd. zal met de protest- en de inningskosten verhoogd worden. Bovendien zal een interest aangerekend worden, berekend volgens de diskontovoet van de Nationale Bank + 2% voor iedere faktuur die niet op de vastgestelde vervaldag voldaan werd. In ieder geval, zal bij wanbetaling of bij gebrek aan een redelijk en billijkbetalingsvoorstel, en na de ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 10% en dit met een minimum van 25 €.

 9. Voor aile betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Charleroi bevoegd.

 10. Indien het artikel door jou beschadigd is ontvangen of gebreken toont binnen de verwachte levensduur van het artikel, kun je gebruik maken van garantieregeling. Stuur hiervoor een mail naar info@ebhc.be. Vermeld altijd jouw bestelnummer, het product en wat er mis is met het product. Wij hanteren de wettelijke bepaalde Garantievoorwaarden. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Deze wettelijke garantiewoord ook als non-conformiteit beschreven. Het termijn van de wettelijke garantie word bepaald door levensduur.

 11. Voor een veilige betalingsomgeving werkt EBHC.be samen met zijn partner Ingenico. Dit betalingsplatform is geïntegreerd in de online winkel EBHC.be. Betaling kan worden gedaan met een creditcard (Visa of Mastercard), via Bancontact / Mister Cash of via online bankdiensten (KBC, ING of Dexia). Betaling met creditcard (Visa of Mastercard) is gratis en snel voor de klant. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en we kunnen de bestelling dan onmiddellijk verzenden. U kunt ook betalen met een Bancontact- of Mister Cash-kaart. U wordt doorgestuurd van onze site naar de Ingenico-site, waar u uw contactgegevens kunt invoeren. Het bedrag wordt onmiddellijk van uw account opgenomen en EBHC.be kan onmiddellijk beginnen met het voorbereiden van uw pakket voor verzending. U kunt ook uw vertrouwde formule voor internetbankieren gebruiken bij het betalen. EBHC.be biedt u de mogelijkheid om het geld onmiddellijk over te maken naar onze rekening via de online bank KBC, ING of Belfius. Deze betaalmethode betekent ook dat de betaling direct bij ons wordt geregistreerd, zodat de bestelling ook snel kan worden verzonden.